);

Cấp/đổi hộ chiếu Việt Nam

IV. Hồ sơ đề nghị cấp/đổi hộ chiếu Việt Nam:

A. Hồ sơ đề nghị cấp mới:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu và Sơ yếu lý lịch theo mẫu (tải xuống tại đây: So yeu ly lich M01-LS );

2. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, phông nền màu trắng;

3. Giấy tờ chứng minh người đề nghị cấp hộ chiếu còn mang quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam hoặc các giấy tờ khác do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó (khai sinh, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký công dân và đăng ký giữ quốc tịch có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam, v.v.);

4. Sao các giấy phép, thẻ lưu trú hoặc chứng minh thư của nước sở tại;

5. Lệ phí bằng tiền mặt (tiền Baht).

Lưu ý :

– Trẻ em dưới 9 tuổi có thể được cấp riêng hộ chiếu hoặc cấp chung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ. Tờ khai phải do cha, mẹ ký tên. Hộ chiếu sẽ có giá trị 5 năm và không được gia hạn.

– Hộ chiếu sẽ được cấp sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

 

B. Hồ sơ đề nghị đổi hộ chiếu do sắp hết hạn, quá hạn hoặc hỏng:

1. Tờ khai theo mẫu (trường hợp Hộ chiếu cũ không do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cấp, người đề nghị khai bổ sung sơ yếu lý lịch So yeu ly lich M01-LS.doc);

2. Hộ chiếu gốc và 1 bản sao trang có ảnh và trang có dấu thị thực tạm trú của cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan (nếu có);

3. Chứng minh thư nhân dân.

4. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, phông nền màu trắng;

5. Sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;

6. Lệ phí bằng tiền mặt (tiền Baht).

C. Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất:

1. Tờ khai theo mẫu 2-mautokhaiHC-vi (Ho chieu, thong hanh.doc);

2. Bản xác nhận của cơ quan cảnh sát Thái Lan về việc khai báo mất hộ chiếu hoặc bản khai mất hộ chiếu với cơ quan cảnh sát Thái Lan (viên chức lãnh sự sẽ hướng dẫn tại chỗ);

3. 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, áo thẫm màu, chụp để lộ tai.

4. bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;​

5. Lệ phí bằng tiền mặt (tiền Baht).

​Lưu ý :

– Hộ chiếu sẽ được cấp sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

D. Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu :

1. Hộ chiếu gốc;

2. Tờ khai theo mẫu 2-mautokhaiHC-vi  Ho chieu, thong hanh.doc(lưu ý ghi rõ nội dung đề nghị  ở mục 12);

3. Trường hợp bổ sung trẻ em là con đẻ hoặc con nuôi vào hộ chiếu,  đề nghị bổ sung 02 ảnh cỡ 4x6cm và khai sinh của trẻ em;

4. Trường hợp ghi chú tên sau kết hôn, đề nghị bổ sung Giấy đăng ký kết hôn và giấy ghi chú đổi tên của Phòng hộ tịch sở tại.

5. Lệ phí bằng tiền mặt (tiền Baht).​

​Lưu ý :

Người được cấp hộ chiếu Việt Nam cần sử dụng hộ chiếu theo đúng quy định hiện hành. Hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc bị hủy giá trị sử dụng nếu việc sử dụng hộ chiếu ảnh hưởng đến uy tín và an ninh của Việt Nam.

error: Content is protected !!