);

Giờ làm việc

Giờ tiếp khách Lãnh sự (Thứ 2 đến Thứ 6):

Thị thực du lịch (Cửa số 1):

–  Nhận hồ sơ: 9h00  – 11h30, 14h00 – 16h00

–  Trả kết quả: 16h00 – 17h00

Thị thực đã có lệnh, hợp pháp hóa, xác nhận văn bản (Cửa số 3):

–   Nhận hồ sơ : 9h00  – 11h30

–   Trả kết quả (Sau 3 ngày làm việc): 16h00 – 17h00

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ TRONG NĂM 2018:

Ngày nghỉ Nhân dịp
Thứ Hai ngày 01/01/2018, Thứ Ba ngày 02/01/18 Tết Dương lịch
Thứ Tư 14/2, Thứ Năm 15/2, Thứ Sáu 16/2, Thứ Hai 19/2 và Thứ Ba 20/2 Tết Mậu Tuất
Thứ Năm 12/4, Thứ Sáu 13/4​, Thứ Hai 16/4 Tết Songkran
Thứ Tư 25/4  Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ Hai 30/4, Thứ Ba 01/5 Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động
Thứ Hai 30/7 Nghỉ bù ngày Sinh nhật Vua Rama X
Thứ Hai 13/8 Nghỉ bù ngày Sinh nhật Hoàng hậu
Thứ Hai 03/9 Quốc khánh Việt Nam (nghỉ bù)
Thứ Tư 05/12 Sinh nhật Nhà Vua Rama IX ​
error: Content is protected !!