);

Liên hệ

Thủ tục Lãnh sự:

Giờ làm việc: từ 9h00 – 11h30, 14h00 – 17h00, từ Thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

Điện thoại: +66 (0) 2650 8979

Di động: +66 (0) 800154668, +66 (0)​ 655760480

Email:  consular.section.bkk@gmail.com

Bảo hộ công dân:

Ông Nguyễn Hải Ngọc

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự

Di động: +66 (0) 8 9896 6653

Email: haingocmofa@gmail.com